پروژه های در حال ساخت

پروژه های در حال ساخت

ساپورت های خط لوله های آب 59،55،49،43،35 و 23 اینچی

سفارش: کشت و صنعت امام خمینی (ره) درخواست: 103 عدد

اسکریپر بالا و پایین غلتک های آسیاب

کاربرد: زداینده غلتک ها از نی های آسیاب شده سفارش: کشت و صنعت امام خمینی (ره) درخواست: 20 عدد

تیغه های چاقویی آسیاب

کاربرد: مرحله اول خرد کردن نیشکر سفارش: کشت و صنعت کارون تعداد درخواست:200 عدد

گریت بار

کاربرد: تخلیه خاکستر کف بویلر سفارش: کشت و صنعت کارون سفارش: 1500عدد