پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

پروژه های کارخانه ماشین آلات کشاورزی سیاه پلو

دیسکاور

کاربرد: پوشاننده نی های قرار داده شده در زمین جهت عملیات کاشت سفارش: کشت و صنعت های امیر کبیر و فارابی

تانکر 5000 لیتری

فاروئر

کاربرد: ایجاد جوی و پشته در عملیات تهیه زمین سفارش:کشت و صنعت امیر کبیر درخواست: 4 عدد

pressure feeder shaft

شافت غلتک های آسیاب سفارش: واحد امام خمینی (ره) درخواست:2 عدد

چکش شریدر

کاربرد: له کردن نی ها پس از مرحله خرد شدن به وسیله تیغه های چاقویی سفارش: کشت و صنعت سلمان فارسی درخواست:88 عدد

ساخت سینی گراس هاپر